Οι 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Η Direction Business Reports πραγματοποίησε έρευνα και ανέδειξε τις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015. Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 1.000 εταιρειών…

View More Οι 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις

2008-2013: οι ελληνικές επιχειρήσεις έχασαν το 1/3 του ενεργητικού τους

Δραματικές είναι οι επιπτώσεις της πολυετούς κρίσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς έχασαν το 1/3 του ενεργητικού τους ενώ σε επίπεδο κύκλου εργασιών οι απώλειες…

View More 2008-2013: οι ελληνικές επιχειρήσεις έχασαν το 1/3 του ενεργητικού τους

Επιτόκιο 4,5 μονάδες μεγαλύτερο πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις γερμανικές

Η μεγάλη απόκλιση των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων, που υπάρχει μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης (4,5 μονάδες μεγαλύτερο αυτό που πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε…

View More Επιτόκιο 4,5 μονάδες μεγαλύτερο πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις γερμανικές