Οι δημοτικοί αστυνομικοί στην Ελληνική Αστυνομία

Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια, για την ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.
Ειδικότερα, με την απόφαση καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, οι προς ένταξη δημοτικοί αστυνομικοί πρέπει να συγκεντρώνουν συγκεκριμένα προσόντα για να ενταχθούν στο Σώμα. Ενδεικτικά:

Περισσότερα