Μειοψηφία το Ελληνικό δημόσιο στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Όχι δεν τα λέμε εμείς. Τα υποστηρίζει το ίδιο το Υπουργείο. Θα έχει την μειοψηφία ενώ θα αναλάβει το ‘το πρώτο και υψηλότερο επίπεδο κεφαλαιακού ρίσκου’!!!!!

 

Περισσότερα

Χρέη πολιτών και ελληνικό δημόσιο

 

Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3943/2011 που προβλέπει ότι οι οφειλέτες του Δημοσίου μπορεί να διωχθούν για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από τις Δ.Ο.Υ. και ΠΡΙΝ από την 31 Μαρτίου 2011 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 3943/2011). Γράφει ο   Θανάσης Αλαμπάσης

 

Περισσότερα