Ολική ανατροπή με το νέο νομοσχέδιο

Αλλαγές σε όλους και σε όλα. Εκτός, από εκείνα που στηρίζουν τη θέση που έχει το σημερινό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα:Του δήμιου της χώρας…

Ποιες είναι οι αλλαγές:

Περισσότερα