Η Μεγάλη Επανάσταση

Σπύρος Στάλιας, Οικονομολόγος PhD

Η Επανάσταση του 1821 πέτυχε με τον έναν ή άλλο τρόπο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1820 είχε ιδρυθεί το νεώτερο Ελληνικό Κράτος. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο;  Όχι, ήταν αυτό που μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερο στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι σήμερα; Ναι θα μπορούσε. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για μια αποτυχία των απογόνων των αγωνιστών του 1821; Έχω την  αίσθηση ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια αποτυχία της τελευταίων γενιών αυτών που γεννηθήκαν μετά τον πόλεμο. Παρακάτω προσπαθώ να  εξηγήσω αυτές τις θέσεις χωρίς  την συνήθη ιστορική μεθοδολογία.

Περισσότερα