Για μια επιχειρούσα νεολαία

Οι άνθρωποι του ζόφου οδηγούν την νεολαία προς νέες μορφές δουλείας και πνευματικής εξάρτησης –συνεπώς, επείγει η αντίδραση.

ου Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

 
Η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή –και αποκαλυπτική ενός σύγχρονου δράματος, που η χώρα θα βιώνει για αρκετά χρόνια. 

Περισσότερα