Ευρωπαίος επίτροπος στις ελληνικές τράπεζες!

Υπό καθεστώς επιτροπείας τίθενται ουσιαστικά οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών που έχουν λάβει κεφαλαιακή στήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διοικήσεις τους ενημερώθηκαν ότι προστίθεται ένα ακόμη -το τέταρτο κατά σειρά- επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων τους. Συγκεκριμένα, στις συστημικές τράπεζες θα οριστεί ένας εκπρόσωπος-επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις τραπεζικές επιτροπές. Θα μπορεί δηλαδή να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει για τα δάνεια που δίνει μια τράπεζα, όπως και γι’ αυτά που διαγράφει, καθώς και στη διαχείριση των καθυστερήσεων, τις προμήθειες, το ύψος των αμοιβών, την αξιολόγηση του προσωπικού, τους ελέγχους κ.λπ.

Περισσότερα