120 δισ. ευρώ ετησίως το κόστος της διαφθοράς στην ευρωπαϊκή οικονομία

Σύμφωνα με το σχετικό Ευρωβαρόμετρο και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφθορά στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

View More 120 δισ. ευρώ ετησίως το κόστος της διαφθοράς στην ευρωπαϊκή οικονομία