Η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη θα υστερεί έναντι των υπολοίπων χωρών παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία

 

Η ανεργία θα παραμείνει στο 11% και θα αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη για την ανάπτυξη

Οι εξαγωγές θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην ανάκαμψη

Υπάρχουν πλέον αποκλίσεις και μεταξύ των χωρών του πυρήνα και όχι μόνο με τις χώρες της περιφέρειας

 

Περισσότερα