Η Απατηλή Συναίνεση Ανάπτυξης στην Ευρώπη

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο σήμερα από ό,τι ήταν πριν από έξι χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας, είναι περισσότερο από 10% χαμηλότερο.

Περισσότερα