Η γενοκτονία ως μέσο ομογενοποίησης του τουρκικού έθνους-κράτους: Η περίπτωση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Ομιλία στο συνέδριο «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ως μέρος της Γενοκτονίας
των Ελλήνων της Ανατολής», το οποίο διοργανώθηκε στην Πάφο, από την Ιερά
Μητρόπολη Πάφου, το Κυπριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥΚΕΜ) και το Σύνδεσμο
Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου στις 12 Οκτωβρίου 2012.

Η γενοκτονία ως μέσο ομογενοποίησης του τουρκικού
έθνους-κράτους:
Η περίπτωση της γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού
Χρήστος Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ)

Περισσότερα