Η «Γιάλτα των Εργολάβων»

Οπως συνέβη μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το μακρινό 1945, όταν οι 3 μεγάλες δυνάμεις της εποχής, Αμερική, Σοβιετική Ενωση και Αγγλία, προχώρησαν στην περίφημη Συμφωνία της Γιάλτας, με την οποία ανασχεδίασαν και διαίρεσαν τον κόσμο, έτσι και οι 3 μεγάλοι εγχώριοι κατασκευαστικοί όμιλοι ΕΛΤΕΧ, J&P Αβαξ και ΓΕΚ, 65 και παραπάνω χρόνια αργότερα, κατέληξαν σε μια άλλου είδους βέβαια διανομή, με την οποία όμως ουσιαστικά «μοιράζουν» τον κλάδο στις δικές τους σφαίρες και ζώνες επιρροής.

Περισσότερα