Η σχετικά άγνωστη Κυπριακή κρίση

Ο πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας, αρνούμενος ότι η κυπριακή οικονομία είχε και αυτή πρόβλημα δημοσίων δαπανών, μετά την κρίση του 2008 οδήγησε την χώρα σε οικονομικό αδιέξοδο με υπερβολικές παροχές

. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος Moody’s προειδοποίησε με έκθεσή του, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τους δημοσιονομικούς δείκτες θα οδηγούσε σε χαμηλότερη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρομοίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση του Προγράμματος Σταθερότητας της Κύπρου για τα έτη 2007-2011 υπέδειξε με έμφαση ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα έπρεπε να προσπαθήσει να συγκρατήσει το δημόσιο χρέος, αναμορφώνοντας ιδιαίτερα το συνταξιοδοτικό σύστημα και προχωρώντας σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας.

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Περισσότερα