Μέριμνα για την κατάλληλη μεταχείριση των κρατουμένων με αναπηρία

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά κρατουμένου στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού, ο οποίος παρουσίαζε αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, λόγω αναπηρίας και προβλημάτων υγείας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, παρότι  διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε παράλειψη από τις υπηρεσίες και η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με όλα τα διαθέσιμα μέσα, αναδείχθηκε το γενικότερο ζήτημα της απουσίας κρατικής μέριμνας για την κατάλληλη μεταχείριση των κρατουμένων με αναπηρία.

 

Περισσότερα