Το ΔΝΤ συνεχίζει να παρανοεί την κρίση του ευρώ

Τον Ιούλιο, το Ανεξάρτητo Γραφείο Αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εξέδωσε μια σημαντική έκθεση για το πώς το Ταμείο διαχειρίστηκε την κρίση του ευρώ μετά το 2010. Η έκθεση του Γραφείου ασκεί κριτική στη συμπεριφορά του Ταμείου, ωστόσο, όπως και με προηγούμενες αυτο-εκτιμήσεις του ΔΝΤ, χάνει κάποια σημαντικά σημεία.

Περισσότερα