723 κυνηγοί για 1 ζώο!!!

Ιδού ο πολιτισμός των ‘πολιτισμένων’

Κακά μαντάτα για τους περίπου 30 λύκους που απομένουν στη Νορβηγία: οι 16 από αυτούς θα έχουν να αντιμετωπίσουν φέτος 11.571 κυνηγούς που έλαβαν σχετική άδεια, διαμορφώνοντας την αναλογία στους 723 κυνηγούς για κάθε ζώο.

Περισσότερα