Η ιδεολογία του λούμπεν: αρκεί ένα ξεροκόμματο κι εγώ θα κάνω ότι θέλετε…

 ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Μέσα σε μια κοινωνία που αποδομείται με τόσο βίαιο τρόπο όσο αυτός που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα, η πόλωση δεν είναι μόνο ανάμεσα σε πλούτο και φτώχεια, αλλά και ανάμεσα σε κοινωνικές καταστάσεις που άλλους οδηγούν στην πλήρη απαξίωση και άλλους στους δρόμους του αγώνα και της συνειδητοποίησης.