Η μάρκα ως εφαλτήριο ανάπτυξης

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανικών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) τονίζει ότι η απαραίτητη τόνωση της οικονομικής εξωστρέφειας πρέπει να έχει ταυτότητα.

Στην γενική συνέλευση του ΕΣΒΕΠ τονίστηκε ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί στην Ελλάδα το σημερινό καθεστώς πολιτικής σταθερότητας, γιατί μόνον έτσι θα υπάρξουν συνθήκες υγιούς ανάκαμψης, αλλά και περιορισμού των υπέρμετρων επιβαρύνσεων που επεβλήθηκαν σε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού.

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Περισσότερα