Αποδομώντας το ευρώ…

Τον Ιανουάριο, ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας ερευνών Markit, αποκάλεσε τη Γαλλία «το νέο ασθενή της Ευρώπης».

Με σχεδόν μηδενική ανάπτυξη του ΑΕΠ, αυξανόμενη ανεργία, και αυξανόμενο δημόσιο χρέος –για να μην αναφερθούμε στις αντιπαραγωγικές πολιτικές λιτότητας- είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς το αντίθετο. Δεδομένης της μεγάλης σημασίας της Γαλλίας για την οικονομική και πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης, η κατάσταση αυτή αποτελεί μείζονα απειλή για ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Περισσότερα