Μένω ή φεύγω

Το δίλημμα των καιρών, μηχανισμός της εξουσίας

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου από τη Ρήξη φ. 99
O Κωστής Μοσκώφ περιέγραφε ότι, στην πορεία διαμόρφωσης του ελληνισμού, αναπτύχθηκε ένας συλλογικός μηχανισμός αντιμετώπισης των περιόδων κρίσης. Οι Έλληνες είτε ανέβαιναν στο βουνό, επιβιώνοντας σε ορεινές κοινότητες (ή γίνονταν αντάρτες, θα προσθέταμε), είτε έφευγαν στο εξωτερικό, ζητώντας διέξοδο στην μετανάστευση. Άλλωστε, ας θυμηθούμε τις βιωματικές και εκπαιδευτικές μας αναφορές για του «Διγενή τα κάστρα», τις ορεινές αυτόνομες κοινότητες, την κλεφτουριά και τους αντάρτες, αλλά και τον ελληνισμό της διασποράς.

Περισσότερα