ΕΛΛΑΔΑ: Αμετάβλητο το οικονομικό κλίμα, μικτές οι τάσεις ανά τομέα και τον Νοέμβριο 13

ΙΟΒΕ

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα παραμένει τον Νοέμβριο στα επίπεδα του περασμένου μήνα και διαμορφώνεται εκ νέου στις 91,2 μονάδες. Από τους επιμέρους τομείς, η επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες αντισταθμίζεται από τη μικρή βελτίωση στο Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη διατηρείται σχεδόν αμετάβλητη. Παγιώνεται έτσι μία τάση σταθεροποίησης των προσδοκιών πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς δύο τάσεις συνεχίζουν να τις επηρεάζουν. Από τη μία πλευρά καταγράφεται μικρή εξασθένιση της ύφεσης, με τους πτωτικούς ρυθμούς δραστηριότητας σε διάφορους κλάδους να αμβλύνονται. Από την άλλη πλευρά, η διευθέτηση των πολλαπλών φορολογικών υποχρεώσεων που σωρεύονται στους τελευταίους μήνες του έτους, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, ασκεί πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και στις επιχειρήσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι ειδικά όσον αφορά στους πολίτες, η κλιμάκωση της απαισιοδοξίας για την οικονομική κατάσταση σε οικογενειακό επίπεδο, δεν έχει αντίκτυπο στις εκτιμήσεις των οικονομικών προοπτικών της χώρας, καθώς αυτές παρουσιάζουν βελτίωση. Αναλυτικότερα:

Περισσότερα