Ναί, ο γιαλός είναι στραβός!

.. η αφύπνιση δεν θα προέλθει από τη μάζα, όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν, αλλά από τη μαγιά των ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, που σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής θα βρουν τη δύναμη να τοποθετηθούν έξω από προκαθορισμένα πλαίσια για να αναζητήσουν ελληνικές λύσεις για την Ελλάδα

 του Δημήτρη Ρομποτή, D.R.

Περισσότερα