Νομιμοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Το τεράστιο ζήτημα των αυθαίρετων αθλητικών εγκαταστάσεων επιλύει σχετική διάταξη στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή, ύστερα από πρωτοβουλία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανού σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Σταύρο Καλαφάτη.

Περισσότερα