Η οικονομία αντιμέτωπη με το ευρώ

Σε ποιο σημείο καθίσταται οικονομικά ορθολογικό για μία χώρα να φύγει από την ευρωζώνη;

Δύο πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, εάν το τραπεζικό σύστημα της χώρας είναι βιώσιμο υπό την παρουσία μίας ατελούς τραπεζικής ένωσης –μίας ένωσης που δεν θα μοιραστεί τους κινδύνους στο εγγύς μέλλον. Δεύτερον, εάν τα χρέη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι βιώσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τους σημερινούς, αλλά και τους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας.

Περισσότερα