Τουλάχιστον 22 Ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου μετά την ποιοτική αξιολόγηση του ενεργητικού τους

  ►   Οι Γερμανικές τράπεζες χαρακτηρίζονται από αυτοπεποίθηση, ενώ οι Ισπανικές θα χρειασθεί να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου ►   Το AQR επιμηκύνει το χρονικό ορίζοντα…

View More Τουλάχιστον 22 Ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου μετά την ποιοτική αξιολόγηση του ενεργητικού τους