Πως λειτουργεί ο ξενώνας για κακοποιημένες γυναίκες στην Αττική

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.),  διοργάνωσαν εκδήλωση στην  αίθουσα εκδηλώσεων  της ΕΣΗΕΑ, με Θέμα «Προστασία των Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Ξενώνα του Ε.Κ.Κ.Α. στην Αττική», στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

 

Περισσότερα