Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Διοίκησης αρνούνται να συναινέσουν στην διάλυση του δημοσίου

Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής δημόσιας διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
πάντα υποστήριζε ότι η προσπάθεια σοβαρής και ουσιαστικής διοικητικής
μεταρρύθμισης έχει πιθανότητες επιτυχίας μόνο αν πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία.
Έτσι, ενθάρρυνε τα μέλη της να συμμετάσχουν στις Ομάδες Καταγραφής της
Υφιστάμενης Κατάστασης, η οποία απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Πολλά από
αυτά μάλιστα περιλαμβάνονται στην Έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια
διοίκηση.

Περισσότερα