Οι πολίτες έγραψαν το νέο Σύνταγμα της Ισλανδίας

Με δημοψήφισμα και με ποσοστό 66% οι πολίτες της Ισλανδίας υπερψήφισαν το Σάββατο το νέο Σύνταγμα της χώρας. Είναι  το πρώτο Σύνταγμα που έχει γραφεί από τους ίδιους τους πολίτες.

Μετά την κατάρρευση, οι πολίτες καθόρισαν την πορεία της χώρας. Εκτός των απαράδεκτων πλαισίων που επιβάλλει η Ε.Ε. Σήμερα  η Ισλανδία εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, προχώρησε και  σε συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου να αντικαταστήσει το υπάρχον Σύνταγμα του 1944.

Μετά από πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, οι προτάσεις για το νέο σύνταγμα υποβλήθηκαν από μια επιτροπή που εκλέχτηκε το 2009 και αποτελείται από 25 απλούς πολίτες, οι οποίοι συμβουλεύτηκαν τους συμπατριώτες τους μέσω του Διαδικτύου.

Το κείμενο το οποίο αποτελείται από 114 άρθρα κατατέθηκε στο κοινοβούλιο και το οποίο με τη σειρά του αποφάσισε να το θέσει σε δημοψήφισμα. Στις προτάσεις του Συνταγματικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανόταν

κήρυξη ως εθνική περιουσία των μη ιδιόκτητων φυσικών πόρων,

αλλαγές  στο εκλογικό σύστημα της χώρας.

Περισσότερα