Άρχισε τη λειτουργία του το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) για το 14

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση πιστοποίησης των φορέων υποβοήθησης για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ από τους αγρότες. Με την υπογραφή αυτής της απόφασης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί έγκαιρα, την, από το 2013, εξαγγελία του, για μεταρρύθμιση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δηλαδή τις αιτήσεις ΟΣΔΕ.

Με την ολοκλήρωση των προετοιμασιών και υπογραφή της απόφασης πιστοποίησης, η διαδικασία αυτή καθίσταται πλέον ανοιχτή, δηλαδή φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου θα μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι αγρότες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

Περισσότερα