Η αγωνία και η έκσταση των «κατεστραμμένων» αγορών

 

Το ιαπωνικό πρόγραμμα αγοράς ομολόγων έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές τιμές σε όλον τον κόσμο. Τώρα, πρόκειται να επηρεάσει και το παγκόσμιο επενδυτικό σκηνικό, μεταβάλλοντας τη φύση και το μέγεθος των κεφαλαιακών ροών. Ωστόσο, αφού περάσει ο αρχικός ενθουσιασμός, το πραγματικό ερώτημα θα είναι το αν θα ωφελήσει, ή θα βλάψει, τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος.

Περισσότερα