Προσοχή στο ουσιαστικό έλλειμμα της Δημοκρατίας

Οι συλλήψεις των βουλευτών της ΧΑ και ο χαρακτηρισμός του κόμματος αυτού ως εγκληματικής οργάνωσης σε καμμία περίπτωση δεν καλύπτει ένα σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην χώρα και το οποίο συνοδεύεται από ένα μόνιμο αντιφιλελεύθερο μένος

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου 

Περισσότερα