Παγκόσμια εβδομάδα νερού 2012

Παρά την επίτευξη του Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας, 783 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό
Καθώς ξεκίνησε η Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού (26-31 Αυγούστου), η UNICEF αναφέρει ότι παρά την τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες για την παροχή πρόσβασης σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, η ολοκλήρωση αυτού του έργου δεν πρόκειται να είναι εύκολη.

Περισσότερα