Παραβίαση της ιδιωτικότητας από την “FACEBOOK Ireland Limited”

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Η παρούσα κοινοποιήθηκε εγγράφως στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα…

View More Παραβίαση της ιδιωτικότητας από την “FACEBOOK Ireland Limited”