Νέο βήμα για την απόσχιση της Κρήτης;

Διαβάζω ὅτι θά ὑπογραφεῖ συμφωνία μεταξύ Ἑλλάδος, Κύπρου καί Ἰσραήλ γιά ὑποθαλάσσιο ἀγωγό ρεύματος. Θά κοστίσει 1,5 δίς εὐρώ καί θά στέλνει ἠλεκτρικό ρεῦμα πού θά παράγεται στήν Κρήτη ἀπό νέα ἐργοστάσια πού θά γίνουν.
Αὐτό μπορεῖ νά σᾶς χαροποιεῖ, ἀλλά προσωπικά ἀνησυχῶ ἰδιαίτερα. Οἱ λόγοι εἶναι οἱ παρακάτω:

Περισσότερα