Το παραγωγικό πρόβλημα της χώρας δεν ξεκίνησε καν να επιλύεται

Από την Τρίτη η χώρα βρίσκεται και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Το διάγγελμα του πρωθυπουργού, η άκρατη θριαμβολογία του   για την «επιτυχία» της οικονομίας που μόνο ο ίδιος βλέπει, αλλά και η διανομή «μερίσματος» προς την εκλογική του πελατεία το   πιστοποιούν. 

  Την ίδια ώρα, ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών   κος Γάτσιος σημειώνει: 

 

  «Δεν μπορούμε να μιλάμε για έξοδο από την κρίση όταν έχουμε ποσοστά ανεργίας περί το 28%.» 

Περισσότερα