Παραδοσιακές ερμηνείες των αιτιών πολέμου

Του Παναγιώτη  Ήφαιστου

Η ανάλυση των διεθνών σχέσεων στην βάση του παραδοσιακού Παραδείγματος θεωρεί ως δεδομένο ότι λόγω αποτυχίας των αυτοκρατορικών αξιώσεων το διεθνές σύστημα είναι εξ αντικειμένου κρατοκεντρικό.

 

Περισσότερα