Πατριωτική δεξιά, πατριωτική αριστερά, η νέα μάσκα του καθεστώτος

  Τα καθεστώτα πάντα προσπαθούσαν να βρουν τρόπους ώστε να υποβαθμίσουν,να κατηγορήσουν ή να αλλοιώσουν την έννοια του έθνους και της φυλής. Έτσι και στην…

View More Πατριωτική δεξιά, πατριωτική αριστερά, η νέα μάσκα του καθεστώτος