Περίεργες εξελίξεις στο Κυπριακό

Μέσα σε λίγους μήνες η εξωτερική πολιτική μας ανέτρεψε καταστάσεις που παρέμεναν σταθερές: Από την απευθείας συζήτηση με τον Σκοπιανό ΥΠΕΞ και την de facto αναγνώριση του Κοσόβου στο «τετραμερές πεδίο» του Κυπριακού…

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η εξωτερική πολιτική μας ανέτρεψε καταστάσεις που παρέμεναν σταθερές, επειδή έτσι είχε κριθεί πως συμφέρει στην χώρα μας.

Περισσότερα