Περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο

Σχιστολιθικό αέριο θα αντλήσει η Τουρκία Μια σημαντική περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο συνιστά η απόφαση της Τουρκίας να αξιοποιήσει σημαντικά…

View More Περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο