Προωθούμενες ελληνικές ποικιλίες οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών

Για πρώτη φορά προωθούμενες ελληνικές ποικιλίες
οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών

Μ. Χαρακόπουλος: «Στόχος μας η μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές»

Περισσότερα