Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές Ελλήνων ομογενών από τρίτεςχώρες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστουυπερήλικα, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε…

View More Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες