Πρώτη Δάσωση Γαιών

Μειώνονται από 250 στα 70 τα δέντρα ανά στρέμμα στις δασωμένες εκτάσεις
· Για πρώτη φορά προβλέπονται αραιώσεις και κλαδεύσεις δέντρων στο πρόγραμμα
· Υποχρεωτική η παρουσία δικαιούχου κατά τον έλεγχο

Περισσότερα