ΠΣΕ: Σε παγίδα ρευστότητας οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

Άκρως ανησυχητικά για τη βιωσιμότητα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι τα πορίσματα δειγματοληπτικής έρευνας του ΠΣΕ, για την περίοδο 2009-2012, που επιβεβαιώνουν τη βαθιά κρίσης ρευστότητας που πλήττει την πραγματική οικονομία της χώρας. Την ώρα που τα τελευταία στοιχεία δείχνουν επανεπιτάχυνση των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών (+9,8% τον περασμένο Αύγουστο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή) και αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, το 38,7% των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων εμφανίζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας, έχουν προχωρήσει σε περικοπές δαπανών και εμφανίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε νέες γραμμές χρηματοδότησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 βρισκόταν στο 25,2%, το 2010 στο 7,3% και το 2009 (έτος κατάρρευσης των ελληνικών εξαγωγών λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης) στο 10,65%.

 

Περισσότερα