Πωλούνται 22 από τα 37 περιφερειακά αεροδρόμια

Η προκήρυξη των διεθνών διαγωνισμών για την παραχώρηση μέχρι 22 από τα συνολικά 37 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Αεροδρόμιο Αράξου προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2013 αν και αρχικά προβλεπόταν για το τέλος του έτους.

Περισσότερα