Στα 2,8 τρισ. ευρώ η παγκόσμια αγορά πληροφορικής και επικοινωνιών, το 2013

Σημάδια σταθεροποίησης εμφανίζει η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με τις εκτιμήσεις, πάντως, να είναι συγκρατημένα αισιόδοξες για το 2013, ενώ θετικότερες είναι οι προβλέψεις για το 2014, όπως προκύπτει από έρευνα για την αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η παγκόσμια αγορά τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει, το 2013, τα 2,835 τρισ. ευρώ και, το 2014, τα 2,962 τρισ. ευρώ.

Περισσότερα