Στην Αλβανία Σταυρός και Ανάσταση

Τά κείμενα του παρόντος τόμου αναφέρονται στά όσα συνέβησαν κατά τήν εικοσαετία 1991-2010 στήν Αλβανία. Κυρίως στήν ανασύσταση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου εκκλησίας της Αλβανίας από τήν πλήρη διάλυσή της. Συγχρόνως, θίγονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως:

Περισσότερα