Στρέβλωση της αγοράς ενέργειας, προς όφελος συγκεκριμένων ολιγοπωλίων

Το ΤΕΕ καταγγέλλει συστηματική μεθόδευση Στρέβλωσης της αγοράς ενέργειας, προς όφελος συγκεκριμένων ολιγοπωλίων, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε βάρος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και χιλιάδων…

View More Στρέβλωση της αγοράς ενέργειας, προς όφελος συγκεκριμένων ολιγοπωλίων