Για τον τεχνοφασισμό του Zeitgeist Movement

Γράφει ο Κώστας Λάμπος

 

«Ανακάλυψε το αρχιμήδειο σημείο, αλλά το χρησιμοποίησε

για τον εαυτό του. Φαίνεται πως μόνο υπ’ αυτό τον όρο του

επιτράπηκε να το ανακαλύψει».

Franz Kafka

Περισσότερα