Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας: Ένα έργο ζωής παραδίδεται στα χέρια του ελληνικού Λαού

Του Σταύρου Βιτάλη, Προέδρου του Πατριωτικού Μετώπου.

Ένα έργο εικοσαετίας, το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας, παραδίδεται ολοκληρωμένο σήμερα στη διάθεση του ελληνικού Λαού, έτσι ώστε, σε Λαϊκή Συντακτική Εθνοσυνέλευση, να γίνει η τελική του διαμόρφωση-έγκριση και ο θεμελιώδης Νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για έναν περίπου χρόνο, το κείμενο του Συντάγματος ήταν στη διάθεση όλων όσων υπέβαλλαν παρατηρήσεις, προσθαφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Εναπόκειται λοιπόν από σήμερα στον ίδιο τον ελληνικό Λαό και τα Κινήματά του, να αποφασίσει πότε θα τεθεί κάτω από τη δική του βάσανο, οριστική του διαμόρφωση και έγκριση.

Περισσότερα