Διπλά πληρώνουν οι δημότες τα λάθη των δήμων για τα απορρίμματα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Με αφορμή τα δημοσιεύματα για διπλασιασμό των τελών για τα οικιακά απόβλητα λόγω μη συμμόρφωσης στις διατάξεις της Οδηγίας-πλαίσιο 98/2008 και του εθνικού Νόμου 4042/2012, οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούν να μην πληρώσουν οι πολίτες για μια ακόμα φορά το λογαριασμό των λαθών, αστοχιών και παραλείψεων του κράτους, των περιφερειών και των δήμων

Περισσότερα